Samsung Wind Free uređaji

25.2.2021. 11:21:41

Filtar za pročišćavanje zraka za svjež i čišći zrak
WindFree™ Pure 1.0 opremljen je elektrostatskim filtrom PM1.0 koji djeluje kao pročišćivač zraka. Filtar
PM1.0 ne samo da zahvaća vrlo sitnu prašinu do 0,3 μm nego i inaktivira određene vrste zahvaćenih
bakterija
1 s pomoću elektrostatskoga taložnika. Ima dva glavna dijela koja električki nabijaju i prikupljaju
prašinu te određene vrste bakterija
1. Pražnjenje bez iskrenja stvara negativne ione, a oni daju česticama
prašine i određenim vrstama bakterija negativan naboj, pa snažno prianjaju na uzemljivačku elektrodu
zbog elektrostatičke snage kolektora. Učinak sterilizacije potvrdilo je britansko certifikacijsko
specijalizirano društvo Intertek
2. Izvješće o istraživanju društva Intertek potvrdilo je da filtar sterilizira
više od 99 % testiranih zahvaćenih mikroorganizama
1. Filtar PM1.0 je poluperiv i pruža korisnicima
dobrobit uživanje u svježem i čistom zraku dok istovremeno štedi na dodatnim troškovima održavanja
zamjene filtra.
Funkcija Freeze Wash
Jedinstvena funkcija uređaja WindFreePure 1.0 je Freeze Wash. Ova funkcija pomaže u čišćenju
jedinice i uklanja do 90 % određenih vrsta bakterija
3. Njome se izmjenjivač topline unutarnje jedinice
hladi na -15 °C dok se ne prekrije injem. Kad se stavi u način odmrzavanja, led koji se topi uklanja
određene vrste bakterija unutar izmjenjivača topline. Putem aplikacije SmartThings
4 može se poslati
poruka da se izmjenjivač topline treba očistiti putem funkcije Freeze Wash.
Pokazatelj razine pročišćenosti zraka
WindFree™ Pure 1.0 sadržava novi napredni zaslon na kojem se može jednostavno pratiti kvaliteta zraka
u zatvorenom prostoru. Laserski senzor, koji se nalazi na zaslonu, mjeri koncentracije PM10, PM2.5 i
PM1.0 u zraku u zatvorenom prostoru i može se samostalno čistiti s pomoću funkcije koju omogućuje AI
(umjetna inteligencija). Kvaliteta zraka automatski je indicirana na zaslonu na temelju najveće izmjerene
koncentracije i izražava se s pomoću četiri različite razine/boje, u rasponu od „vrlo dobra” (plava),
„dobra” (zelena), „loša” (žuta) do „vrlo loša” (crvena).
Pratite kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru putem aplikacije SmartThings
Kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima može se kontinuirano pratiti putem aplikacije SmartThings4. Čak
i kad je jedinica isključena, senzor za prašinu može registrirati trenutačnu kvalitetu zraka u prostoriji.
Kada onečišćenje zraka dosegne razinu „jako” ili „vrlo jako”, poslat će obavijest
. Putem aplikacije
SmartThings korisnik može reagirati na informacije daljinskim uključivanjem načina rada za
pročišćavanje. Osim praćenja kvalitete zraka te uključivanja i isključivanja načina pročišćavanja, aplikacija
Samsung SmartThings i opcija za glasovno upravljanje Bixby
4 omogućuju korisnicima da uključuju i
isključuju svoj klima uređaj, biraju željene načine hlađenja, postavljaju raspored rada jedinice i prate
potrošnju energije.
WindFree™ tehnologija hlađenja
Slično kao kod postojećih WindFreeTM zidnih modela klimatizacijskih uređaja za upotrebu u kućanstvima,
uređaj WindFree
TM Pure 1.0 odlikuje se jedinstvenom Samsung tehnologijom WindFree™. Tehnologija
WindFree™ poboljšava doživljaj udobnosti u zatvorenom prostoru upotrebom tisuća mikro rupica za
ravnomjeran protok svježeg zraka bez neugodnih naleta hladnog zraka. U načinu rada WindFree™ zrak
se širi lagano i tiho stvarajući tako okružje „mirujućeg zraka”
5, što vam omogućava ugodan život, rad ili
odmor bez neugodnog hladnog propuha.
1. Escherichia coli: iznad 99 %, Staphylococcus aureus: iznad 99 %
2. Ispitano na modelu AD***797**FN u odgovarajućim uvjetima ispitivanja. Podaci se mogu razlikovati ovisno o određenim
čimbenicima i načinu uporabe. Test se bilježi pod: Br. izvješća Intertek: RT20E-S0010-R.
3. Testiralo certifikacijsko društvo Intertek. Uklonjeno je 90 % bakterija Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Escherichia coli
ATCC 8739 na izmjenjivaču topline u usporedbi s normalnim modelima koji nisu radili s funkcijom Freeze Wash.
4. Potrebni su Wi-Fi mrežna veza i korisnički račun za pristup aplikaciji Samsung SmartThings. Wi-Fi set naručuje se zasebno.
Potrebni su mobilni uređaji sa sustavom iOS 10.0 ili novijim i Android 5.0 ili novijim. Za primjenu aplikacije SmartThings u
srednjim i velikim poslovnim zgradama možda će biti potrebno ispuniti dodatne zahtjeve. Dostupnost opisanih značajki može
ovisiti o izvedbi rješenja. Glasovno upravljanje Bixby podržano je samo za sljedeće jezike: engleski (SAD, UK, Indija), kineski,
korejski, francuski, njemački, talijanski, portugalski i španjolski.
5. ASHRAE (Američko društvo inženjera za grijanje, hlađenje i klimatizaciju) definira „mirujući zrak” kao strujanje zraka sporije
od 0,15 m/s bez neugodnog osjećaja hladnog propuha